Nightskating Słupsk: Regulamin

Nightskating Słupsk: Regulamin

 

Organizacja Nightskatingu polega na przejeździe w godzinach wieczornych ulicami miasta kolumny rolkarzy zabezpieczanych przez Policję, Stowarzyszenie Joannitów i specjalny zespół na rolkach. Nieznacznie zostanie spowolniony ruch drogowy nadający miastu na czas przejazdu swoje tempo. Nie są to zawody sportowe, ani żadna szkółka.

To impreza popularyzująca wrotkarstwo przez miłośników jazdy na rolkach promujących tą dziedzinę sportu jako dostępnej każdemu.

W tego rodzaju bezpłatnej imprezie może wziąć udział każdy kto potrafi jeździć na rolkach i umiejętnie hamować. Nightskating będzie okazją do spojrzenia na Nasze miasto z innej perspektywy, integracją różnych grup społecznych oraz wiekowych. Gwarantujemy wspaniałą zabawę, która zwiększy dostęp do rekreacji w naszym mieście, Słupsku.

Każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z poniższym regulaminem wypełniając oświadczenie i otrzymuje pieczątkę wstępu na imprezę.

* Rodzic/pełnoletni opiekun dziecka poniżej 12 roku życia wypełnia stosowne oświadczenie wyrażając swoją zgodę na jego uczestnictwo.
Dziecko poniżej lat 12 obowiązkowo w kasku na głowie.


Nightskating Słupsk: Regulamin:

 1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
 2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach lub wrotkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
 3. Osoby chcące zakończyć jazdę przed ukończeniem powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu.
 4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestnicy nie spełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
 5. Organizator pilnie zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 12 noszenie kasku jest obowiązkowe.
 6. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem opiekuna.
 7. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (Nightskating-Team) wyróżniającej się oznaczoną odzieżą – pomarańczowe kamizelki z logo- dużą rolką Habungo na plecach.
 8. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym.
 9. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
 10. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 11. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 12. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 14. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub nie stosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd (Nightskating-Team) mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
 16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby. Osoba bez pieczątki wstępu zostaje usunięta z imprezy.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 19. Udział w imprezie jest bezpłatny.
 20. Osoby uczestniczące w przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia imprezy oraz poprzez stronę internetową przejazdu.
 21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora oraz we wszystkich materiałach promujących imprezę. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.

Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

 

Źródło:

 • www.prelis.eu
 • www.habungo.slupsk.pl
 • nightskating.org.pl

 


Hashtagi: #Rolki, #RolkiSłupsk, #Rolki_Słupsk, #StreetInvaders, #Rolkarze #Wrotki, #Słupsk, #ILoveRolki, #Night, #Skating, #NightSkating, #Habungo, #NightSkatingSłupsk, #PrzejazdNaRolkach, #SłupskNocą, #Rolkowanie, #NightSkatingSłupsk2014, #NightSkatingTeam, #NSTeam,

Ten wpis został opublikowany w kategorii Newsy i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz